خبر   
رهنمودها   
بیانیه ها   
همایش ها   
برنامه ها   
مطالب مفید   
مهم   
سایت ها مراجع اعظام و مراکز شیعی   

 بیانیه پایانی نشست ۵۴ اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا :
در آستانه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران پنجاه و چهارمین نشست اتحادیه با حضور انجمن‌های عضو در فضایی آکنده از صمیمیت و همکاری در مرکز اسلامی امام علی علیه السلام برگزار گردید و هیئت مدیره جدید با اکثریت قاطع آرا مصمم و استوار در راستای اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردید.
 بیانیه سیزدهم آبان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا :
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا به‌مناسبت 13 آبان، روز مبارزه با استکبار، بیانیه‌ای منتشر کرده است.
 بیانیه 22 بهمن تحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا :
بیانیه 22 بهمن تحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا