خبر   
رهنمودها   
بیانیه ها   
همایش ها   
برنامه ها   
مطالب مفید   
مهم   
سایت ها مراجع اعظام و مراکز شیعی   

ريشه‌هاي شبكه اسلام هراسي در آمريكا (قسمت اول)
ريشه‌هاي شبكه اسلام هراسي در آمريكا(قسمت اول)


* قسمت اول
برخلاف اين واقعيت كه بسياري ازمعضلات اجتماعي ازجمله بي‌عدالتي، نابرابري، تعصبات نژاد پرستانه وامثالهم همه و همه معلول جهل و ناداني است، اسلام هراسي و ايجاد ترس و وحشت از اسلام و مسلمانان صرفاً ناشي ازجهل و ناداني نيست بلكه در واقع امري است كه برخي از روي آگاهي و به طرز هدف‌مندانه از آن بعنوان يك استراتژي سياسي استفاده كرده و مي‌كنند.
متاسفانه فضاي ترس و بي‌اعتمادي تزريق شده ازسوي اسلام هراسان در كشورهاهي غربي امروز به يكي ازجنبه‌هاي تيره و تار اين جوامع و به ويژه آمريكا تبديل گرديده است. در اين ميان آنچه حائز اهميت است اينكه اين موضوع يك امرتصادفي و يا چيزي كه به يك‌باره اتفاق افتاده باشد نيست. تحقيقات و مطالعات صورت گرفته در ارتباط با اين پديده و چراهاي پشت پرده ترويج و تشويق اسلام هراسي به خوبي نشان داده است كه پول، قدرت و سودجويي، عامل اصلي پشت پرده معضل بزرگ اجتماعي حال حاضر جوامع غرب و به ويژه آمريكا مي‌باشد.
افزايش احساسات ضد اسلامي چيزي نيست كه به يكباره از آسمان سقوط كرده باشد. اين امر در واقع ساخته و پرداخته يك شبكه پنهان از وبلاگ‌نويسان، كارشناسان، سياست‌مداران و كساني است كه آنها را از لحاظ مالي و مادي حمايت مي‌كنند.

اسلام هراسي عليرغم اداره آن توسط يك شبكه پنهاني كوچك توانسته است تاثير منفي بسزايي در تفكر مردم در جوامع غربي و به ويژه آمريكا نسبت به اسلام و مسلمانان بگذارد، بطوريكه اكثر صاحب‌نظران معتقدند بسياري از اقدامات نادرست آمريكا و آمريكايي‌هايي‌ها در ارتباط با مسلمانان درطول دهه گذشته، همه و همه ناشي از تاثير همين شبكه به ظاهر كوچك يعني شبكه ترويج اسلام هراسي صورت گرفته است.
بسياري از پژوهشگران، محققان و افراد عادي در بسياري از موارد اسلام‌هراسي را معلول حادثه 11 سپتامبر مي‌دانند. درعين حال بسياري نيز بر اين باورند كه اسلام هراسي نيز همانند بيگانه هراسي و موارد مشابه داراي ريشه‌هاي عميق تاريخي و طولاني مدت مي‌باشد. حادثه ناگوار 11 سپتامبر و ادامه حملات آمريكا به كشورهاي اسلامي و مسايلي از قبيل آنچه در مادريد و لندن رخ داد علاوه بر بوجود آوردن شرايط و فضا براي افزايش و رشد اسلام‌هراسي در سطح گسترده درجوامع غربي و آمريكا، اسلام و مسلمانان را به دين و مردمي كه تا اثبات بي‌گناهي مجرم و محكوم هستند، تبديل كرده است. و در اين ميان اسلام كه دين رحمت است به صورت دين خشونت و تروريسم معرفي گرديده است.
در واقع بنظر مي‌رسد مقصر جلوه دادن اسلام و مسلمانان به مراتب ساده‌تر از ريشه‌يابي نارضايتي‌هاي سياسي موجود در بسياري از كشورهاي مسلمان از سياست‌هاي خارجي مداخله‌جويانه و سلطه‌گرايانه آمريكا، و از جمله حمايت غرب از رژيم‌هاي استبدادي، حمله و اشغال عراق، حمايت از جنگ عليه غزه و لبنان باشد. به عبارتي پيدا كردن و مورد استفاده قرار دادن موارد گزينه‌اي كليشه‌اي و گمراه‌كننده است كه صرفاً جنبه خوراك تبليغاتي و رسانه‌اي داشته و فقط مفيد بزرگ كردن و سرفصل اخبار قرار دادن مي‌باشد و جاي خود را با ريشه‌يابي و بررسي عوامل فوق‌الذكر تغيير داده است. طرح و ترويج و معرفي نادرست اسلام به عنوان يك نوع تهديد سه جانبه سياسي، تمدني و جغرافيايي چيز جديدي نيست بلكه از ديرباز طي يك برنامه‌ريزي حساب شده، توسط شماري از روزنامه‌نگاران و محققان غيرمسئول و سياستمداران غيرمتعهد در غرب و به ويژه آمريكا، بزرگ و در بوق و كرنا گذارده شده است.
در واقع شبكه اسلام‌هراسي و گروهها و افراد وابسته به آنها درصدند تا ضمن بي‌اهميت جلوه دادن مقاومت مردمي كشورهاي اسلامي در مقابل تهاجم نيروهاي خارجي، عواقب ناشي ازسياستهاي غرب و آمريكا مبني بر حمايت از رژيم‌هاي استكباري و اتخاذ سياستهاي غلط آنها در قبال اسلام و خاورميانه (از درگيري بين اسرائيل و فلسطين تا اشغال عراق) را كم‌رنگ و بي‌اعتبار و در مقابل اسلام را مسئول و باني همه مشكلات ايجاد شده معرفي و چهره آن را در مقابل جهانيان مخدوش نمايند.

اخيراً با افزايش فعاليتهاي اسلام‌هراسانه مورد اشاره درغرب و به ويژه درآمريكا و علي‌الخصوص افزايش اين فعاليتها و اقدامات در چرخه سياسي و در ميان برخي از مقامات اين كشور، بسياري از سازمانهاي اسلامي و غيراسلامي از جمله شوراي ارتباطات مسلمانان آمريكا، مركز پيشرفت‌هاي آمريكا، مركزشناخت اسلام و مسيحيت دانشگاه جورج تاون برآن شده‌اند تا به منظور ريشه‌يابي علل و عوامل اين معضل كه به ويژه در دو دهه اخير شتاب بيشتري پيدا كرده است دست به يك سري تحقيقات و مطالعات گسترده بزنند.
براساس گزارش شوراي ارتباطات مسلمانان آمريكا در نتيجه فعاليت‌هاي شبكه اسلام‌هراسي و تاثير آنها بر دستگاه قانونگذاري ايالتهاي آمريكا تا پايان سال 2012 (91ش) مجلس قانونگذار شش ايالت آريزونا، كانزاس، داكوتاي جنوبي، تنسي، اوكلاهما و لوييزانا توانستند دريك اقدام كاملاً متخاصمانه، قوانيني درجهت بدنام كردن اسلام به تصويب برسانند.
مركز پيشرفت آمريكا در مطالعات و تحقيقات عميق و مشروح صورت گرفته در اين مركز در ارتباط با ريشه‌هاي اسلام هراسي درآمريكا مي‌نويسد: "عليرغم تصور ذهني بسياري از كساني كه علل و عوامل پشت پرده اسلام‌هراسي در آمريكا را دنبال مي‌كنند، عاملان پشت پرده توطئه افزايش اسلام‌هراسي در آمريكا، شامل بخش وسيعي از جناح راست اين كشور نمي‌باشند، بلكه يك كارگروه كوچك است كه ضمن برخورداري از پشتوانه مالي سازمانهاي يهودي و حمايت‌هاي نهادهاي فكري صهيونيستي با برخي از مراكز قدرت و تصميم‌گير نيز در ارتباط مي‌باشند.
اين كارگروه كه توسط برخي از به اصطلاح كارشناسان و صاحب‌نظران خبره و در عين حال ياوه‌گو و شايعه‌پراكن كمك فكري مي‌شوند، دقيقاً درخدمت لابي نفوذ اسرائيل در آمريكا گام برمي‌دارند. اين گروه كوچك به شدت بدنبال تاثيرگذاري منفي بر ميليونها نفر مردم آمريكا از طريق تزريق اطلاعات و هدايتهاي غلط كارشناسي توسط حاميان و شركاي با نفوذ خود در چرخه سياسي، سياست‌گذاران، رسانه‌ها و سازماندهي‌هاي مردمي در آمريكا مي‌باشند.

پژوهش حاضر مجموعه‌اي از تحقيقات و دستاوردهاي سه اثر جامع منتشره در امريكا پيرامون ريشه‌ها و خاستگاه و فعاليتهاي اسلام‌هراسي در امريكاست كه عبارتند از:
1- "ريشه‌هاي شبكه اسلام‌هراسي امريكا" تاليف: وجاهت علي , الي كليفتون , متيو داس , اسكات كي يز , فيض شاكر.(2011)
2- "اسلام هراسي" تاليف: شوراي ارتباطات مسلمانان امريكا (2014)
3- "اسلام هراسي" تاليف: جان اسپوزيتو و ابراهيم كالين (2007)

اميد است انتشار اين پژوهش بتواند دريچه روشني از فعاليتهاي شبكه منسجم و فعال اسلام هراسي در امريكا را نمايان سازد و تا حدودي به نقش اين شبكه در جهت تخريب اسلام در جهان معاصر و زمينه‌هاي ظهور گروههاي تكفيري همچون داعش بپردازد.
بخش اول: بودجه "اسلام هراسي"
براساس مطالعات و تحقيقات مركز پيشرفت آمريكا، بودجه اسلام هراسي در آمريكا در ده سال گذشته بالغ بر ميليون‌ها دلار بوده است. اين درحالي است كه بنابر اعلام شوراي روابط مسلمانان آمريكايي (CAIR) بودجه مصرفي گروههاي ضد اسلام و سازمانهاي مروج اسلام هراسي در آمريكا بين سالهاي 2008 الي 2011 ميلادي (1390-1387) بيش از 119 ميليون دلار گزارش گرديده است. اين بودجه عمدتاً از طريق هفت بنياد صهيونيستي تغذيه مالي گرديده و مي‌گردند.
1 - بنياد ريچارد ملون اسكايف

Richard Melon Scaife Foundation
2 - بنياد ليندوهري برادلي
Lynde and Harry Brodley Foundation
3 - بنياد نيوتن وراشل بكر
Newton and Rochelle Becker Charitable Foundation
4 - صندوق خيريه نيوتن و راشل بكر
Newton and Rochelle Becker Charitable trust
5 - بنياد راسل بري Russell Berrie Foundation
6 - صندوق خيريه خانوادگي ويليام روزنيوالد
Achorage Charitable Foundation and William Rosenwald
7 - بنياد فيربروك Fair Brook Foundation
البته اين درحالي است كه بنابراعلام گزارش تحقيقي شوراي ارتباطات مسلمانان آمريكا تحت عنوان "قانوني كردن ترس، اسلام هراسي و تاثير آن در ايالات متحده" بين سالهاي 2011 و 2012 ميلادي 37 شركت آمريكايي كانون وهسته اصلي گسترش اسلام‌هراسي در آمريكا را هدايت و حمايت مالي كرده‌اند.
اين گزارش درادامه مي‌افزايد: جالب اينكه علاوه براين 37 شركت، نام 32 شركت ديگر نيز ديده مي‌شود كه برخلاف ظاهر انسان‌دوستانه و آنچه نشان مي‌دهند، در جهت اهداف اسلام‌ستيزي فعاليت مي‌كنند. نقش اين 32 شركت براساس گزارش مذكور نقش پوششي و گمراه‌كننده براي افكارعمومي در رابطه با عملكرد 37 شركت اصلي حامي اسلام‌هراسي در آمريكا مي‌باشد.
مركز پيشرفت آمريكا ضمناً در ادامه مطالعات و تحقيقاتش از پنج نفر بعنوان كارشناسان اصلي جعل حقايق در مورد اسلام به منظور استفاده رهبران سياسي، گروههاي به اصطلاح مردمي و رسانه‌ها به شرح ذيل نام مي‌برد.
1 - فرانك گافني Frank Gaffney ازمركز سياستهاي امنيتي Center for security policy
2 - ديويد يورشلمي Dawid Yersholmi ازجامعه آمريكايي براي موجوديت ملي
The Society of Americans for National Existence
3 - دانيل پايب Daniel Pipes از انجمن خاورميانه The Middle East Forum
4 - رابرت اسپنسر Robert Spencer از سازمان ديده‌بان توقف جهاد اسلامي Jihad watch and stop Islamization of America
5 - استيون امرسون Steven Emerson از پروژه تحقيقاتي تروريسم The investigative projection terrorism
اين به اصطلاح كارشناسان با سفر به ايالتهاي مختلف آمريكا ضمن استفاده از تبليغات، با ارائه مطالب نادرست، جعلي و خلاف روح و آموزه‌هاي اسلامي در مقابل مجالس قانونگذار? در ايالتهاي مختلف آمريكا، خواستار توقف و ممنوعيت فعاليت مساجد بعنوان مراكز تهديد و خطر و پناهگاه تروريست‌ها و حاميان آنها در اين كشور مي‌گردند. براي مثال يكي از كارهاي تبليغاتي "جامعه آمريكايي براي موجوديت ملي" كه "ديويد يورشلمي" مغز متفكر آن است چاپ متن جعلي و نادرست در ارتباط با اسلام و در حمايت از منع تصويب قانون شريعت بر روي سربرگ صورت حسابها در ايالتهاي كاروليناي جنوبي، تگزاس و آلاسكا مي‌باشد.
از اقدامات ديگر اين سازمان با كمك "ديويد يورشلمي" تهيه ويديويي جعلي و نادرست در مورد اسلام و مسلمانان و همچنين فعاليتهاي مسلمانان آمريكايي در اين كشور است. اين ويديو روزانه از طريق ابزارهاي پيشرفته اينترنتي در سطح وسيعي در آمريكا پخش و توزيع گرديده است.
ادامه دارد
* در واقع شبكه اسلام‌هراسي و گروهها و افراد وابسته به آنها درصدند تا ضمن بي‌اهميت جلوه دادن مقاومت مردمي كشورهاي اسلامي در مقابل تهاجم نيروهاي خارجي، عواقب ناشي ازسياستهاي غرب و آمريكا مبني بر حمايت از رژيم‌هاي استكباري و اتخاذ سياستهاي غلط آنها در قبال اسلام و خاورميانه (از درگيري بين اسرائيل و فلسطين تا اشغال عراق) را كم‌رنگ و بي‌اعتبار و در مقابل اسلام را مسئول و باني همه مشكلات ايجاد شده معرفي و چهره آن را در مقابل جهانيان مخدوش نمايند.
برگرفته از:


http://www.jomhourieslami.com/1393/13930824/13930824_09_jomhori_islami_siasi_0002.html

  نظر شما:
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: