خبر   
رهنمودها   
بیانیه ها   
همایش ها   
برنامه ها   
مطالب مفید   
مهم   
سایت ها مراجع اعظام و مراکز شیعی   

از حوثي‌ها چه مي‌دانيد؟
از حوثي‌ها چه مي‌دانيد؟

رهبر سياسي و فكري اين گروه سيد حسين حوثي فرزند بدرالدين (رهبر مذهبي زيديه صعده) است كه افكاري نزديك به شيع? جعفري اثناعشري دارد، گرچه به عللي فعلاً رهبري سياسي گروه حوثي بر عهد? برادر ايشان عبدالملك حوثي است، اما هنوز هم از نظر فكري از افكار حسين حوثي ارتزاق مي‌كنند.
يكي از يمني‌ها كه اخيراً از وهابيت به تشيع گراييده مصاحبه‌اي انجام داده كه در آن زيدي‌هاي حوثي را معرفي مي‌نمايد و از آن جايي كه اين پاسخ را جامع ديديم به بيان آن اكتفا مي‌نماييم:
دكتر عصام العماد كه اصالتي يمني دارد او يك وهابي بوده كه به گفته خودش با تحقيق و مطالعه به شيعه جعفري روي‌ آورده است. او از شاگردان رهبر جنبش، سيدحسين حوثي است، اما مي‌گويد كه او را تاكنون نديده و تنها نوار‌ها و ويدئو‌هاي او را شنيده و تماشا كرده‌است.
دكتر عصام العماد مي‌گويد كه سيدحسين حوثي و به طور كلي حوثي‌ها تلاش دارند كه شيعيان زيدي در يمن را به شيعه واقعي كه همان شيعه اثني‌عشري است، ترغيب كنند. او تأكيد مي‌كند كه حكومت مركزي يمن بر اين عقيده است كه راه شيعه جعفري از شيعه زيدي مي‌گذرد و به همين علت با شيعيان زيدي برخورد كرده و تلاش مي‌كنند تا آن را به آغوش سلفي‌ها بيندازند، در شرايطي كه سيدحسين حوثي و جنبش او درست برخلاف حكومت مركزي يمن عمل كرده و سعي كرده‌اند زيدي‌ها را به آغوش شيعه جعفري دعوت كنند. او تأكيد مي‌كند علي عبدالله صالح، رئيس‌جمهور يمن از سوي عربستان حمايت مي‌شود و اگرچه خودش يك شيعه زيدي است، اما از وهابيون و سلفي‌ها حمايت مي‌كند.
از نظر ايدئولوژيك و انديشه‌اي حوثي‌ها، حسين را رهبر مي‌دانند؛ يعني انديش? استراتژيك و ايدئولوژيك حوثي‌ها كلاً از كتب سيدحسين گرفته شده است. حتي خود عبدالملك مي‌گويد هرچه ما داريم از برادر من، حسين داريم. از سال 2004 حمله نيروهاي يمن به حوثي‌ها و به حسين آغاز شده ‌است. مقصد اينها حسين است. اينها مي‌گويند كه ما داريم شاگردان سيدحسين را مي‌كشيم. من خودم نوار‌هاي سيدحسين را شنيده‌ام و كتاب‌‌هاي او را خوانده‌ام. او سعي كرده كه سكوت شيعيان را بشكند. اينها 30، 40 سال ساكت بوده‌اند.
مي‌توانيم بگوييم كه حوثي‌ها اثنا‌‌عشري هستند، اصلاً هر كتابي كه در صعده (محل حوثي‌ها) هست كتب جعفريه است و هيچ كتاب زيديه در آن جا نيست. در هم? كتابخانه‌هاي رسمي و شخصي و خانگي همه جا كتب جعفري است.
الآن زيدي‌هاي يمن واقعاً از ته دل از حوثي‌ها حمايت مي‌كنند. گرچه اعتقاد دارند كه حوثي‌ها از لحاظ عقيدتي جعفري شده‌اند يا به سوي جعفري‌ها گرايش پيدا كرده‌اند. الآن جنگ با سلفي‌ها و بعثي‌ها است. حتي اسماعيلي‌ها هم از حوثي‌ها حمايت مي‌كنند.
حوثي‌ها در واقع بازوي مسلح شيعيان مظلوم استان شيعي نشين صعده هستند كه در برابر تهاجمات دولت مركزي دفاع مي‌كنند.
حوثي‌ها و در رأس آنها، عبدالملك الحوثي بر اين موضوع تأكيد دارند كه استان شيعه نشين صعده جزئي از خاك يمن است و آنها به هيچ وجه قصد جدايي از آن كشور را ندارند.
اختلاف ديدگاه سياسي با حكومت مركزي در مورد آمريكا و اسرائيل، بي‌توجهي دولت به وضعيت خاص استان صعده و انجام نشدن اقدامات عمراني از جمله مسائلي است كه از سال‌هاي پس از وحدت يمن تاكنون همواره باعث درگيري حوثي‌ها با دولت شده است.
عبدالملك حوثي رهبر فعلي جنبش الحوثي به دليل دارا بودن شخصيت قوي، با وجود برادر بزرگ ترش يحيي، به رهبري اين جنبش برگزيده شد و از سال 2004 تاكنون توانسته است با كمك برخي از همفكران برادرش در شباب المؤمن، آن را هدايت و رهبري كند.
وي سخنوري بسيار توانا است و با توجه به نفوذ پدرش بدرالدين كه از ائمه مذهب جارودي (فرقه‌اي از زيديه) است كه احترام و نفوذ زيادي در يمن دارد، توانسته است بهر? فراواني ببرد. به گفته مخالفان الحوثي‌ها، تحولات فكري آنها باعث شده است كه آنها در افكار و عقايد بسياري با شيعه امامي احساس نزديكي كنند و همين موضوع به عنوان نقطه اتهام آنها به عنوان حمايت فكري ايران ناميده مي‌شود.
بدرالدين الحوثي در كتابي باعنوان "زيديه در يمن" با برخي عقايد جاري در بين زيديه به مخالفت برخاسته و همين موضوع باعث شد كه بسياري از رهبران زيديه به مخالفت با او برخيزند.
پسرش حسين الحوثي نيز با تأثيرپذيري از افكار پدرش بر موارد مشترك با شيعه دوازده امامي تأكيد كرده بود و اين باعث شد كه عده‌اي با او به دشمني بپردازند.
برگرفته از:

http://www.jomhourieslami.com/1393/13930728/13930728_09_jomhori_islami_siasi_0004.html

  نظر شما:
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: