خبر   
رهنمودها   
بیانیه ها   
همایش ها   
برنامه ها   
مطالب مفید   
مهم   
سایت ها مراجع اعظام و مراکز شیعی   

سخنگوي گروهك تروريستي جيش العدل: خود را ملزم به اجراي كنوانسيون حقوق بشر و قراردادهاي ژنو نمي‌دانيم
سخنگوي گروهك تروريستي جيش العدل: خود را ملزم به اجراي كنوانسيون حقوق بشر و قراردادهاي ژنو نمي‌دانيم
سخنگوي گروهك تروريستي جيش العدل گفت:مكلف نيستيم به هيچ كنوانسيون و قانوني در مورد حقوق بشر و قراردادهاي ژنو درباره جنگ عمل كنيم. وي در گفت و گو با يكي از سايت‌ها مطالبي را بيان كرده است كه چهره واقعي و پليد اين گروهك تروريستي را آشكار مي‌كند.روزنامه جمهوري اسلامي بخش‌هايي از اين مصاحبه را با هدف آشنايي افكار عمومي با اهداف اين گروهك منتشر مي‌كند. بديهي است تمام مطالب بيان شده در اين گفت و گو مورد تأييد روزنامه جمهوري اسلامي نيست و صرفا نقل شده است. درباره آزادي گروگان‌ها بگوييد و روند آزادي آنها. با معتمدان محلي كه گروگان‌ها را از شما تحويل گرفته‌اند صحبت مي‌كردم گفتند در قبال آزادي گروگان‌ها چيزي به شما داده نشده. دقيقا همين‌طور است. چيزي كه بايد دريافت كنيم دريافت نكرديم، به خاطر علماي اهل سنت بود كه در اين ميان پادرمياني و ميانجي گري كردند. ما زماني كه اين نظاميان رژيم را دستگير كرديم علماي اهل سنت هياتي را فرستادند كه از طرف مولانا عبدالحميد، برجسته‌ترين عالم اهل سنت اعزام شده بود. بنده ملاقاتي داشتم بااين هيات كه از طرف مولانا يك كلام‌الله قرآن مجيد آورده بودند و از ما تقاضا كردند كه اين نظاميان را آزاد كنيم. ما هم در پاسخ مطالبات خود را به آنها گفتيم و از آنها خواستيم حداقل در راستاي آزادي زندانيان اهل سنت عموما و زندانيان سياسي در بلوچستان كه مرتبط با جنبش و سازمان ما هستند قدم بردارند و تلاش كنند. آنها گفتند ما در اين زمينه قطعا تلاش مي‌كنيم اما درخواست و مطالبه ما اين است كه شما اين دفعه به خاطر علماي اهل سنت و به خاطر قرآن كريم اين اسرا را آزاد كنيد. ما اين موضوع را در شوراي مركزي سازمان مورد بحث قرار داديم و چون ما خواهان تقابل و مواجهه و رويارويي با علماي اهل سنت نيستيم و نمي‌خواهيم مردم بگويند ما در مقابل اهل سنت و علماي سنت هستيم تصميم گرفتيم اين اسرا را آزاد كنيم؛ اگر چه ما اختلاف نظرهايي با علماي اهل سنت داريم. آنها معتقد به مبارزه مسالمت آميز براي رسيدن به حقوق هستند و ما راه مسلحانه را در پيش گرفته‌ايم اما ما باز هم چون خواهان تقابل و رويارويي با علماي اهل سنت نيستيم، به همين خاطر آزاد كرديم. البته به آنها گفتيم كه ما خواهان اين هستيم كه رژيم هم اقدام به آزادي علماي اهل سنت كه در زندان هستند بكند و اين حسن نيت را هم نشان داديم كه ما خواهان حل مساله هستيم، اگر رژيم هم خواهان حل مساله باشد. اما اگر رژيم خواهان حل مسائل نباشد در آينده سفارش كسي براي موضوعاتي از اين قبيل پذيرفته نخواهد شد. گفتيد به خاطر حرمت علماي اهل سنت بين مردم، گروگان‌ها را آزاد كرديد و اينكه نمي‌خواستيد مردم بپندارند مقابل علماي اهل سنت هستيد. اين به خاطر جايگاه علماي اهل سنت و به ويژه مولوي عبدالحميد بين مردم بوده؟ اينكه آنها جايگاهي بين مردم دارند كه نمي‌خواستيد مقابل آنها قرار بگيريد و به نوعي شما، يعني گروه شما، جايگاهي بين مردم نداريد؟ به هر صورت علماي اهل سنت جايگاه رهبري را در بين مردم دارند. ما هم بخشي از مردم هستيم، بخشي از همين جامعه هستيم و نمي‌خواهيم مردم چنين فكر كنند و چنين بينديشند كه ما مقابل علما قرار داريم. علما جايگاه خودشان را دارند و ما خواهان اين نيستيم كه با آنها مقابله كنيم. اما علماي اهل سنت اين درخواست را با شدت مطرح كردند و قران را در ميان فرستادند و گفتند ما قبلا اين درخواست را از شما نكرده ايم، حالا پاسخ بدهيد. و باز ريش سفيدان و معتمدين را مولوي عبدالحميد واسطه كرده و فرستاده بود و اگر ما نمي‌پذيرفتيم در ميان مردم اين گمانه زني پيدا مي‌شد كه ما مخالف علماي اهل سنت و دشمن علماي اهل سنت هستيم، لذا تصميم به آزادي گرفتيم. شما بعد از آنكه هياتي از طرف مولوي عبدالحميد با شما ديدار كرد و قرآن را به شما داد و درخواست آزادي گروگان‌ها را مطرح كرد، گروهبان دانايي فر را كشتيد. نه اينطور نيست. گروهبان دانايي فر يك فرد درجه‌دار بود. طبق مصاحبه‌اي كه پدر ايشان با يكي از روزنامه‌ها داشتند درجه‌دار بود و سه سال براي نظام خدمت كرده بود، يعني خدمت سربازي نبود. ماهي دو ميليون تومان حقوق اين فرد بود و در مرز مشغول خدمت به نظام بود. با اين همه وقتي آقاي دانايي فر و افرادش دستگير شدند سعي و تلاش ما اين بود كه هيچ كدام اعدام نشوند و مساله به يك صورت مسالمت آميز و حداقل به صورتي كه بعضي از اسيران ما رها شوند، اينها هم در مقابل آزاد شوند. اما متاسفانه اتفاقي افتاد كه منجر به اعدام او شد. در هيچ كدام از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و حقوق بشري، حتي وقتي دو كشور در حال جنگ با هم هستند اسير را به اين صورت نمي‌كشند. يعني اقدام شما كاملا خلاف كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و حقوق بشري و انساني است. ما يك گروه چريكي هستيم و هيچ قرارداد و مصوبه‌اي را امضا نكرده ايم. مكلف نيستيم كه به آنها عمل بكنيم. طبق كنوانسيون‌هاي حقوق بشري و قراردادهاي ژنو كه در مورد جنگ نوشته شده‌اند همه كشورها موظف هستند از آنها پيروي كنند اما ما در وضعيت جنگ هستيم و در وضعيتي هستيم كه يك گروه چريكي و نظامي هستيم و مكلف نيستيم از آنها پيروي كنيم. بعضي مواقع مجبوريم تصميمي بگيريم به خاطر وضعيت خودمان. اين وضعيت ما با وضعيت دولت‌ها كه داراي زندان‌ها و دادگاه‌ها هستند تفاوت مي‌كند. تصميمات ما براساس آنچه رخ مي‌دهد است و ما خود را موظف به عمل كردن به چيزهايي كه امضا نكرده‌ايم نمي‌دانيم. شما خود را مكلف به چي مي‌دانيد و قائل به چي هستيد؟ ما در حال جنگ هستيم و اين يك گروگان گيري نيست، يك حادثه نيست. ما يك سال گذشته بيش از صد عمليات داشتيم و در منطقه در حالت جنگ بوديم. در حالت جنگي برخي اوقات افراد ما اسير مي‌شوند و بعضي موقع افراد آنها اسير مي‌شوند. اين وضعيت ادامه دارد. اين مرتبه افراد آنها اسير شدند. قبلا افراد ما هم اسير شدند، اما افرادي كه از ما اسير شدند همه اعدام شدند، كشته شدند. اصول انساني و اسلامي كه اشاره كرديد در قضيه كشتن جمشيد دانايي فر كه اسير و گروگان شما بود چه شد؟ اسير طبق قانون ما دو صورت دارد يا سرباز عادي است يا كادر نظامي و مجرم كه در صورت دوم مي‌توان اعدامش كرد. به حرمت قران هم اشاره كرديد، اسلام و قرآن چنين اجازه‌اي به شما مي‌دهد كه گروگاني را كه اسير شما است اينطور بكشيد؟ قانون ما برگرفته از قرآن و سنت پيامبر اسلام است. يعني در قران مي‌گويد كه با اسير چنين رفتاري شود؟ يا سنت پيامبر چنين مي‌گويد؟ اسلام براي اسراي جنايتكار حكم اعدام را تجويز مي‌كند. گروهبان دانايي فر چه جنايتي كرده بود؟ كادر نظامي، مجرم است و مي‌توان اعدام‌اش كرد. شما گفتيد با سربازها كاري نداريد اما شهريور ماه 14 سرباز را كشتيد. آن سربازان در حال جنگ كشته شدند. اسير نبودند. گروهبان دانايي فر را چگونه كشتيد؟ آيا قبل از كشتن حرفي زده؟ من از جزئيات اعدام خبر ندارم. اين كار توسط گروه نظامي انجام گرفته است. با جنازه آقاي دانايي فر چه كرديد؟ به هياتي كه آمده بود گفته ايد دفن كرده ايد. فعلا در يك جايي نگهداري مي‌كنيم تا ببينيم دولت چه مي‌كند. يعني دفن نشده؟ خير، فعلا يك جايي نگهداري مي‌شود. گروهبان دانايي فر را براساس گفته سربازان آزاد شده، 27 روز بعد از گروگان گيري از بقيه جدا كرده بوديد. بله. به چه دليل و او را كجا برده بوديد؟ اين سئوال امنيتي است و پاسخ نمي‌دهم. قبل از كشته شدن چه حرفي زده؟ هيچي يعني هيچ حرفي نزده؟ خير يك فيلمي از زمان و نحوه گروگانگيري منتشر كرديد، اين فيلم واقعي بود؟ برخي مي‌گويند ساختگي بود. نه اين فيلم واقعي است. خب اين فيلم به گفته شما واقعي است. گفتيد كه در حال جنگ هستيد و اسير گرفته ايد. براساس اين فيلم، جنگ و درگيري در كار نيست و شما 5 مرزبان را گروگان گرفته ايد. اينجا منطقه جنگي است، منظور اين نيست كه در اين مساله جنگي رخ داده. در بسياري جاها كمين‌ها و روش‌هاي جنگي فرق مي‌كند. ما در حال جنگ هستيم و منطقه جنگي است مطالبات واقعي شما و گروه تان چيست؟ مطالبات ما رسيدن اهل سنت به حقوق مشروع انساني، اجتماعي و سياسي است. به همه حقوق بايد برسيم. اين مطالبه اساسي ما است. ما مي‌خواهيم به حقوق مان برسيم. - گفتيد صد عمليات داشتيد، كلي آدم كشتيد. چي به دست آورديد؟ به حقوقي كه مي‌گوييد از اين طريق رسيديد؟ ما آدم كش نيستيم. اينجا مساله و قضيه اين نيست كه ما چه چيزي به دست آورديم، ما مردم را به سوي مبارزه بزرگ پيش مي‌بريم و اميد است در آينده برسيم. مبارزه چي؟ ما براي همه اهل سنت ايران مي‌جنگيم و در يك نظام فدرال، دنبال خودمختاري هستيم. در بيانيه شهريور ماه گروه شما صحبت از حمايت كشورهاي عربي است مولوي عبدالحميد هم از حمايت ملي برخي كشورهاي عربي از گروه شما سخن گفته. دولت‌ها حمايت نكرده اند، اگر چنين حمايتي شود وضعيت ما غير از وضعيت فعلي بود. ما پايگاه مردمي داريم و مردم حمايت مي‌كنند. شما در حالي از پايگاه مردمي سخن مي‌گوييد كه حتي يك نفر هم اقدامات شما را تاييد نمي‌كند. گروگانگيري اخير شما از سوي طيف‌هاي مختلف مردمي محكوم شد و همه آن را عملياتي تروريستي توصيف كردند. اين چيزها در جنگ طبيعي است. يعني چي؟ گروگانگيري نبود. اين يك جنگ است. بعضي وقت‌ها ممكن است بشود كه مردم با بعضي چيزها مخالف باشند اما ما هستيم كه تصميم مي‌گيريم چه بكنيم و چه نكنيم چون بسياري وقت‌ها مردم تحت تاثير رسانه‌ها قرار مي‌گيرند و از حقايق بي‌خبر هستند. ما مكلف نيستيم از فكر و نظر مردم تبعيت كنيم. بعضي موقع‌ها مردم در اشتباه هستند. مردم به نظام هم راي دادند اما همه مي‌دانند كه اشتباه كردند راي دادند. خب مگر نمي‌گوييد براي حقوق مردم منطقه داريد مبارزه مي‌كنيد؟ ما اگر به احساسات مردم اهميت نمي‌داديم اينها را اعدام مي‌كرديم. چون دوستان ما و برادران ما اعدام شدند. اگر توجه به احساسات مردم ايران و خواسته علماي اهل سنت نبود قطعا اينها را اعدام مي‌كرديم. اما مبارزه در ميدان است كه سياست‌ها را تعيين مي‌كند نه اينكه مردم چه مي‌گويند. مردم آگاه نيستند. اما اگر دموكراسي باشد و به راي مردم احترام گذاشته شود و هر كسي اجازه داشته باشد راي و نظر خود را بدهد فرق دارد و آنجا ما طبق نظر مردم عمل مي‌كنيم. اما الان اين انتظار را از ما نداشته باشيد. قبول داريد كه مردم شيوه شما را قبول ندارند و آن را تروريستي مي‌دانند؟ ممكن است. ولي مردم بلوچستان از ما حمايت مي‌كنند. همان مردم بلوچستان هم شيوه شما و گروگانگيري و ترور را قبول ندارند. در جريان اخير ديديم كه تلاش كردند، بخصوص از سوي معتمدين مردمي و محلي، كه اين گروگان‌ها آزاد شوند. من هم تلاش كردم اين مساله حل شود و تلاش كردم از اعدام آقاي دانايي فر هم جلوگيري كنم. اين بدين معني نيست كه من مخالف مبارزه هستم ولي تلاش كردم به شكل مردمي و انساني حل شود. سرباز‌ها را كجا نگه مي‌داشتيد؟ به مذاكرات علماي اهل سنت اشاره كرديد اما از سوي حكومت آيا با شما ارتباطي گرفته شد و مذاكراتي براي آزادي سرباز‌ها صورت گرفت؟ ما در بلوچستان دستگير كرديم. در پاكستان نبودند و در پاكستان جا نداديم و در منطقه مرزي افغانستان هم تحويل داديم. ما در منطقه‌اي بوديم كه نمي‌توانم اسم‌اش را بگويم. برگرفته از: http://www.jomhourieslami.com/1393/13930123/13930123_03_jomhori_islami_akhbar_dakheli_0031.html

  نظر شما:
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: